Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Brineura, cerliponase alfa, roztwór do infuzji, fiolka à 150 mg, we wskazaniu: ceroidolipofuscynoza typu 2 (ICD-10: E75.4), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ceroidolipofuscynoza typu 2 (ICD-10: E75.4)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3115.2019.AK; 05.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.65.2019
(Dodano: 23.09.2019 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 274/2019 do zlecenia 174/2019
(Dodano: 03.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 70/2019 do zlecenia 174/2019
(Dodano: 05.09.2019 r.)

go to zlecenie