Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kyprolis, karfilzomib, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 60 mg, we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4099.2019.AK; 05.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.66.2019
(Dodano: 02.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 276/2019 do zlecenia 175/2019
(Dodano: 03.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 72/2019 do zlecenia 175/2019
(Dodano: 13.09.2019 r.)

go to zlecenie