Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mozobil (plerixafor), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji u pacjentów przed autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych niezależnie od jednostki choroby stanowiącej podstawę do przeszczepu

Wskazanie:

u pacjentów przed autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych niezależnie od jednostki choroby stanowiącej podstawę do przeszczepu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4109.2019.AK; 08.08.2019

Zlecenie dotyczy:

PLD.46434.4109.2019.AK

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.10.2019
(Dodano: 02.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 275/2019 do zlecenia 177/2019
(Dodano: 03.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 71/2019 do zlecenia 177/2019
(Dodano: 09.09.2019 r.)

go to zlecenie