Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nucala, mepolizumab, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej (choroba Wellsa) (kod ICD-10: L98.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej (choroba Wellsa) (kod ICD-10: L98.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3060.2019.AK; 12.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.68.2019
(Dodano: 06.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 284/2019 do zlecenia 178/2019
(Dodano: 11.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 73/2019 do zlecenia 178/2019
(Dodano: 12.09.2019 r.)

go to zlecenie