Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: niskozróżnicowany rak tarczycy (ICD-10: C73) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

niskozróżnicowany rak tarczycy (ICD-10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4321.2019.AK; 14.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.70.2019
(Dodano: 04.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 286/2019 do zlecenia 180/2019
(Dodano: 11.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 75/2019 do zlecenia 180/2019
(Dodano: 23.09.2019 r.)

go to zlecenie