Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sandostatin LAR, octreotide, proszek i i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka à 20 mg, we wskazaniu: makrogruczolak przysadki (ICD-10: D43.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

makrogruczolak przysadki (ICD-10: D43.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3097.2019.AK; 14.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.69.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 287/2019 do zlecenia 181/2019
(Dodano: 11.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 76/2019 do zlecenia 181/2019
(Dodano: 16.09.2019 r.)

go to zlecenie