Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości w sprawie wniosku racjonalizującego Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED w sprawie włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wymienników HME

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLW.4650.188.2019; 19.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfWS.4320.6.2019
(Dodano: 27.10.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 284/2020 do zlecenia 205/2019
(Dodano: 28.10.2020 r.)

go to zlecenie