Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji Prezesa AOTMiT dotyczącej zasadności proponowanych zmian i wpływu na budżet płatnika publicznego - w sprawie dokonania zmiany decyzji w przedmiocie objęcia refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla leku : Ogivri (transtuzumabum), proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 150 mg, 1 fiolka proszku 15 ml, kod EAN: 05901797710415, o zmianę dostępności refundacyjnej: stosowany w ramach programu lekowego B.9. Leczenie raka piersi (ICD-10: C50) na kategorię dostępności refundacyjnej: lek stosowany w ramach chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym - leczenie raka piersi

Wskazanie:

leczenie raka piersi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1059.2019.MO; 10.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.8.2019
(Dodano: 30.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 306/2019 do zlecenia 209/2019
(Dodano: 02.11.2019 r.)

go to zlecenie