Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie wkładu merytorycznego do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie zapisów formalnych odnoszących się do wypracowanego modelu opieki, wyznaczającego minimalny standard w zakresie organizacji kompleksowej opieki hematologicznej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

1786252c.MR; 11.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania wkładu merytorycznego

go to zlecenie