Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Defitelio, defibrotyd, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji we wskazaniu: mięsak Ewinga (ICD-10: C49.0) u pacjentów pediatrycznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

mięsak Ewinga (ICD-10: C49.0) u pacjentów pediatrycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3526.2019.3.AB; 17.09.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT_422.80.2019
(Dodano: 17.10.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 325/2019 do zlecenia 217/2019
(Dodano: 16.10.2019 r.)

pdfORP 405/2019 do zlecenia 217/2019
(Dodano: 20.12.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 86/2019 do zlecenia 217/2019
(Dodano: 31.10.2019 r.)

go to zlecenie