Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 420 mg, we wskazaniu: rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9) u pacjentki leczonej wcześniej antracyklinami, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

rozsiany rak piersi (ICD-10: C50.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4889.2019.AK; 18.09.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.81.2019
(Dodano: 09.10.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 327/2019 do zlecenia 220/2019
(Dodano: 16.10.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 88/2019 do zlecenia 220/2019
(Dodano: 21.10.2019 r.)

go to zlecenie