Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, we wskazaniu: glejak wielopostaciowy (ICD-10: C71.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

glejak wielopostaciowy (ICD-10: C71.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4938.2019.2.AB; 27.09.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.85.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 92/2019 do zlecenia 228/2019
(Dodano: 29.10.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 335/2019 do zlecenia 228/2019
(Dodano: 31.10.2019 r.)

go to zlecenie