Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (4ml), we wskazaniu: chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1) u pacjenta, u którego nie przeprowadzono wcześniej procedury ASCT w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1) u pacjenta, u którego nie przeprowadzono wcześniej procedury ASCT

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1683.2019.4.AK; 25.09.2019

Zlecenie dotyczy:

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.84.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 332/2019 do zlecenia 232/2019
(Dodano: 31.10.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 89/2019 do zlecenia 232/2019
(Dodano: 09.01.2020 r.)

go to zlecenie