Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 1 fiol. Proszku, EAN: 0802515300076, w ramach programu lekowego: Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy (ICD-10: E77.1)

Wskazanie:

Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy (ICD-10: E77.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.676.2019.9.PB; PLR.4600.675.2019.9.PB; PLR.4600.674.2019.9.PB; 25.09.2019
Pismem znak PLR.4604.1299.2019.PB z dn. 28.10.2019 r. wskazano, że zlecenie dotyczy wszystkich trzech prezentacji leku: Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 1 fiol. proszku, EAN: 08025153000761; Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 5 fiol. proszku, EAN: 08025153000754; Lamzede, velmanase alfa, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg, 10 fiol. proszku, EAN: 08025153000747
Pismami o znaku: PLR.4600.674.2019.12.ML, PLR.4600.675.2019.12.ML, PLR.4600.676.2019.12.ML z dn. 06.11.2019 r. zawieszono postępowanie
Pismami znak: PLR.4600.674.2019.15.MOR; PLR.4600.675.2019.15.MOR; PLR.4600.676.2019.15.MOR z dnia 12.01.2022 r. - odwieszono postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 233/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 233/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 233/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 233/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 233/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 233/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 233/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 04.03.2022r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 233/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 17/2022 do zlecenia 233/2019
  (Dodano: 11.03.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 19/2022 do zlecenia 233/2019
  (Dodano: 14.03.2022 r.)

  go to zlecenie