Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort, deflazacort, tabletki 6 mg i 30 mg dla pacjentów pediatrycznych ze wskazaniem dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a, u których leczenie glikokortykosteroidami spowodowało wzrost masy ciała przekraczający 20% w stosunku do wartości wyjściowej

Wskazanie:

dla pacjentów pediatrycznych ze wskazaniem dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a, u których leczenie glikokortykosteroidami spowodowało wzrost masy ciała przekraczający 20% w stosunku do wartości wyjściowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5233.1.AB; 02.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.18.2019
(Dodano: 05.02.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 11/2020 do zlecenia 235/2019
(Dodano: 29.01.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 11/2020 do zlecenia 235/2019
(Dodano: 10.02.2020 r.)

go to zlecenie