Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stelara, ustekinumab, we wskazaniu: wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ICD-10: K51.9) u pacjenta pediatrycznego w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ICD-10: K51.9) u pacjenta pediatrycznego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5201.2019.1.AB; 30.09.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.88.2019
(Dodano: 28.10.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 350/2019 do zlecenia 236/2019
(Dodano: 30.10.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 93/2019 do zlecenia 236/2019
(Dodano: 10.12.2019 r.)

go to zlecenie