Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Repatha, evolocumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg, 2 wstrzykiwacze, kod EAN: 05909991224370; Repatha, evolocumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg, 1 wstrzykiwacz, kod EAN: 05909991224363, w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Wskazanie:

w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.643.2019.14.JKB; PLR.4600.644.2019.15.JKB; 03.10.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 239/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 239/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 239/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 239/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 239/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 239/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 239/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.12.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 239/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.57.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Repatha (ewolokumab) w ramach programu lekowego: ,,Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego w prewencji wtórnej’’.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Dr hab. n. med. Jakub Podolec

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu. Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.

  2.

  Dr n. med. Witold Streb

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu. Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.

  3.

  Dr n. med. Katarzyna Mitręga

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu. Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.

  4.

  Prof. Dr hab. n. med. Marlena Broncel

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu. Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 112/2019 do zlecenia 239/2019
  (Dodano: 20.12.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 112/2019 do zlecenia 239/2019
  (Dodano: 23.12.2019 r.)

  go to zlecenie