Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materialów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej sulfasalazinum w zakresie wskazania: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa z zajęciem stawów obwodowych

Wskazanie:

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa z zajęciem stawów obwodowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.281.2019.2.JK; 15.10.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

go to zlecenie