Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Halaven, eribulinum, roztwór do wstrzykiwań, fiolka à 0,44 mg/m,l we wskazaniu: tłuszczakomięsak (ICD-10: C48) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

tłuszczakomięsak (ICD-10: C48)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5595.2019.AK; 16.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.92.2019
(Dodano: 06.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 368/2019 do zlecenia 244/2019
(Dodano: 14.11.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 101/2019 do zlecenia 244/2019
(Dodano: 21.11.2019 r.)

go to zlecenie