Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

AmBisome, amphotericinum B, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg, we wskazaniu: grzybica układowa (ICD-10: B37) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

grzybica układowa (ICD-10: B37)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4673.2019.AK; 16.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfWS.422.1.2019
(Dodano: 08.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 369/2019 do zlecenia 245/2019
(Dodano: 14.11.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 102/2019 do zlecenia 245/2019
(Dodano: 19.11.2019 r.)

go to zlecenie