Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii w sprawie zmiany zapisów treści programu lekowego B.102. "Leczenie rdzniowego zaniku mięśni" poprzez umożliwienie podania leku Spinraza (nusinersen) dooponowo przez nakłucie podpotyliczne w przypadku kiedy podanie leku dooponowo drogą nakłucia lędźwiowego nie jest możliwe

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1124.2019.PB; 27.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.28.2019
(Dodano: 27.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 351/2019 do zlecenia 248/2019
(Dodano: 30.10.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia BP.4320.17.2019.TN do zlecenia 248/2019
(Dodano: 29.01.2020 r.)

go to zlecenie