Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Carbaglu, acidum carglumicum, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg, 60 tabl., kod EAN: 05909990213894 w ramach programu lekowego, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.668.2019.13.PB; 17.10.2019

Pismem znak PLR.4600.668.2019.17.KW z dn. 29.11.2019 r. zawieszono postępowanie.
Pismem znak PLR.4600.668.2019.19.KWA z dn. 08 marca 2022 odwieszono postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 249/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 249/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 249/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 249/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 249/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 08.04.2022 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 249/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 31/2022 do zlecenia 249/2019
  (Dodano: 13.04.2022 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 33/2022 do zlecenia 249/2019
  (Dodano: 19.04.2022 r.)

  go to zlecenie