Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pedanios, susz z konopi, 22% THC, u pacjenta po nieksutecznym leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, sterydami, lekami przeciwbólowymi w tym opioidami

Wskazanie:

fibromialgia u pacjenta po nieskutecznym leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi, przeciwpadaczkowymi, sterydami, lekami przeciwbólowymi w tym opioidami

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5572.2019.3.AD; 18.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 2/2020 do zlecenia 250/2019
(Dodano: 15.01.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.19.2019
(Dodano: 03.02.2020 r.) hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 2/2020 do zlecenia 250/2019
(Dodano: 10.02.2020 r.)

go to zlecenie