Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lutathera, Lutetium (177Lu) oxodotreotidi, roztwór do infuzji, 370 MBq/ml, 1, fiol. 20,5 - 25 ml, kod EAN: 05909991350963 w ramach programu lekowego: "Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki"

Wskazanie:

Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.956.2019.20.KK; 23.10.2019
Pismem znak PLR.4600.956.2019.25.MG z dn. 29.11.2019 r. zawieszono postępowanie.

Pismem znak: PLR.4600.956.2019.32.MGA z dnia 20.04.2021 r. postanowienie Ministerstwa Zdrowia o odwieszeniu postępowania.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 252/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 252/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 252/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 252/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 252/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 252/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.05.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 252/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.59.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Lutathera (Lutetium (177Lu) oxodotreotidi) w ramach programu lekowego: „Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki (ICD-10 C25.4)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  KAdvanced Accelerator Applications Polska Sp. z o. o. – Magdalena Brzezowska

  pdf 01

  Uwaga nr 1 do rozdziału 3.6. tabela 10
  Uwaga dotycząca zastosowanego produktu leczniczego w badaniu COMPETE. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga nr 2 do rozdziału 5.2.2. str. 79
  Uwaga dotycząca oszacowania ceny zbytu netto, przy której koszt stosowania wnioskowanej technologii nie jest wyższy od kosztu komparatora. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 58/2019 do zlecenia 252/2019
  (Dodano: 02.06.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 58/2021 do zlecenia 252/2019
  (Dodano: 11.06.2021 r.)

  go to zlecenie