Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej sulfasalazinum we wskazaniu: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa z zajęciem stawów obwodowych

Wskazanie:

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa z zajęciem stawów obwodowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.281.2019.2.JK; 25.10.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.30.2019
(Dodano: 08.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 362/2019 do zlecenia 255/2019
(Dodano: 07.11.2019 r.)

go to zlecenie