Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml we wskazaniu: toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów (ICD-10: M32.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów (ICD-10: M32.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5809.2019.1.AB; 25.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.95.2019
(Dodano: 19.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 373/2019 do zlecenia 257/2019
(Dodano: 20.11.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 103/2019 do zlecenia 257/2019
(Dodano: 16.12.2019 r.)

 

go to zlecenie