Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Genotropin 12, somatropinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 mg (36 j.m.), 5 jednorazowych, wielodawkowych wstrzykiwaczy GoQuick zawierających wkład z proszkiem i rozpuszczalnikiem po 1 ml, kod EAN: 05909990887170; Genotropin 5,3, somatropinum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 mg (16 j.m.), 5 jednorazowych, wielodawkowych wstrzykiwaczy GoQuick zawierających wkład z proszkiem i rozpuszczalnikiem po 1 ml, kod EAN: 05909990887095, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego programu lekowego: "Leczenie substytucyjne ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu pacjentów dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10: E23.0)"

Wskazanie:

Leczenie substytucyjne ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu pacjentów dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10: E23.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.667.2019.RB; PLR.4600.667.2019.RB; 28.10.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 260/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 260/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 260/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 260/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 260/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 260/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 260/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 stycznia 2020 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 260/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 1/2020 do zlecenia 260/2019
  (Dodano: 15.01.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 1/2020 do zlecenia 260/2020
  (Dodano: 29.01.2020 r.)

  go to zlecenie