Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wilzin, octan cynku, tabletki, 25 mg, we wskazaniu: choroba Wilsona

Wskazanie:

choroba Wilsona

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6680.2019.1.SG; 28.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.114.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 5/2020 do zlecenia 289/2019
(Dodano: 21.01.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 5/2020 do zlecenia 289/2019
(Dodano: 10.02.2020 r.)

go to zlecenie