Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Intuniv, guanafacinum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, we wskazaniach: zespół Tourette'a; zespół Tourette'a ze współtowarzyszącym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Wskazanie:

zespół Tourette'a; zespół Tourette'a ze współtowarzyszącym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6383.2019.1.SG; 28.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie