Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Intuniv, guanafacinum, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, we wskazaniach: zespół Tourette'a; zespół Tourette'a ze współtowarzyszącym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Wskazanie:

zespół Tourette'a; zespół Tourette'a ze współtowarzyszącym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6383.2019.1.SG; 28.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.21.2019
(Dodano: 08.12.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 88/2020 do zlecenia 290/2019
(Dodano: 01.12.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 88/2020 do zlecenia 290/2019
(Dodano: 02.12.2020 r.)

go to zlecenie