Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kiovig, immunoglobulinum humanum, roztwór do infuzji, fiolka 30g / 300 ml, we wskazaniu: zespół Guillaine-Barré (ICD-10: G61.0), w ramach ratunkowego dostęu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespół Guillaine-Barré (ICD-10: G61.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6720.2019.1.AK; 29.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.107.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 423/2019 do zlecenia 291/2019
(Dodano: 03.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 117/2019 do zlecenia 291/2019
(Dodano: 30.12.2019 r.)

go to zlecenie