Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, niwolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg/ml, jedna fiolka 4 ml zawiera 40 mg niwolumabu, we wskazaniu: leczenie raka urotelialnego miedniczki nerkowej w stadium uogólnienia u pacjentów w II linii leczenia (ICD-10: C65) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekkowych

Wskazanie:

leczenie raka urotelialnego miedniczki nerkowej w stadium uogólnienia u pacjentów w II linii leczenia (ICD-10: C65)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6485.2019.2.AD; 02.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.108.2019
(Dodano: 14.12.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 415/2019 do zlecenia 292/2019
(Dodano: 20.12.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 111/2019 do zlecenia 292/2019
(Dodano: 31.12.2019 r.)

go to zlecenie