Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wydanie opinii dotyczącej 1. oceny dotychczasowego modelu finansowania koncentratów czynników krzepnięcia (VIII i IX osoczopochodnych i rekombinowanych) na zabezpieczenie krwawień i zabiegów dla subpopulacji pediatrycznej, 2. oceny dotychczasowego modelu finansowania czynników krzepnięcia (koncentrat rekombinowanego czynnika VIIa, koncentrat aktywowanych czynników zespołów protrombiny aPCC, koncentratu rekombinowanego wieprzowego czynika VIII) i wskazania wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych do leczenia nabytej hemofilii A i trombastenii Glanzmanna

Wskazanie:

leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

OIPPZ.407.144.2019.KP; 03.12.2019

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii

hr

Raport Agencji:

pdfWT.541.11.2019
(Dodano: 29.05.2020 r.)

go to zlecenie