Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zelboraf, wemurafenib, tabletki powlekane à 240 mg, we wskazaniu: białaczka włochatokomórkowa (ICD-10: C91.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

białaczka włochatokomórkowa (ICD-10: C91.4)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6824.2019.AK; 03.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.109.2019
(Dodano: 23.12.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 420/2019 do zlecenia 295/2019
(Dodano: 03.01.2020 r.)

 

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 115/2019 do zlecenia 295/2019
(Dodano: 30.12.2019 r.)

go to zlecenie