Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kadcyla, transtuzumab emtansine, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, we wskazaniu: rak piersi z przerzutami do kości i OUN (ICD-10: C50.8) w populacji męskiej w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak piersi z przerzutami do kości i OUN (ICD-10: C50.8) w populacji męskiej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6133.2019.AK; 06.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.110.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 419/2019 do zlecenia 296/2019
(Dodano: 03.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 113/2019 do zlecenia 296/2019
(Dodano: 09.01.2020 r.)

go to zlecenie