Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Defitelio, defibrotyd, roztwór do wstrzykiwań 80 mg/ml we wskazaniu: zarostowa choroba żył wątroby (ICD-10: K76.5) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zarostowa choroba żył wątroby (ICD-10: K76.5)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7077.2019.1.AB; 12.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.113.2019
(Dodano: 07.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 2/2020 do zlecenia 301/2019
(Dodano: 10.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 1/2020 do zlecenia 301/2019
(Dodano: 29.01.2020 r.)

go to zlecenie