Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii, dotyczącej oceny zmienionego programu lekowego B.71. "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10: B18.2)"

Wskazanie:

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10: B18.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.930.2019.MN; 16.12.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 30/2020 do zlecenia 302/2019
(Dodano: 13.12.2020 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.34.2019
(Dodano: 28.02.2020 r.)

go to zlecenie