Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kymriah, tisagenlecleucel, dyspersja do infuzji we wskazaniu: nawrotowy, oporny na leczenie chłoniak rozlany z dużej komórki B (ICD-10: C85.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nawrotowy, oporny na leczenie chłoniak rozlany z dużej komórki B (ICD-10: C85.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6535.2019.2.AB; 16.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.114.2020
(Dodano: 13.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 6/2020 do zlecenia 303/2019
(Dodano: 15.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 5/2020 do zlecenia 303/2019
(Dodano: 31.01.2020 r.)

go to zlecenie