Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sprycel, dazatynib, tabletki powlekane, 80 mg, we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C91.1) - u pacjentów, u których stwierdzono uszkodzenie wątroby w trakcie terapii imatynibem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C91.1) - u pacjentów, u których stwierdzono uszkodzenie wątroby w trakcie terapii imatynibem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6484.2019.1.AB; 16.12.2019
Pismem znak PLD.46434.6484.2019.4.AB z dn. 24.12.2019 r. wycofano zlecenie.

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie