Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, ampułka à 500 mg we wskazaniu: guz zapalny oczodołu w przebiegu choroby IgG4-zależnej (ICD-10: H05.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

guz zapalny oczodołu w przebiegu choroby IgG4-zależnej (ICD-10: H05.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6325.2019.AK; 16.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 5/2020 do zlecenia 305/2019
(Dodano: 15.01.2012 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.116.2019
(Dodano: 27.01.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 4/2020 do zlecenia 305/2019
(Dodano: 29.01.2020 r.)

go to zlecenie