Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej: peginterferonum alfa-2a we wskazaniu: chłoniaki skórne T-komórkowe (ICD-10: C84, C84.0, C84.1)

Wskazanie:

chłoniaki skórne T-komórkowe (ICD-10: C84, C84.0, C84.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1563.2019.AP(1); 19.12.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 436/2019 do zlecenia 306/2019
(Dodano: 03.01.2020 r.)

go to zlecenie