Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii, dotyczącej oceny zmienionego programu lekowego B.90. "Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10: G20)"

Wskazanie:

Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10: G20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1570.2019.MN IK: 1848360; 30.12.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.36.2019
(Dodano: 20.02.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 40/2020 do zlecenia 310/2019
(Dodano: 26.02.2020 r.)

go to zlecenie