Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 25mg/ml, we wskazaniu: rak urotelialny pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10: C67.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak urotelialny pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10: C67.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6608.2019.AK; 23.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.117.2019
(Dodano: 22.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 9/2020 do zlecenia 311/2019
(Dodano: 21.01.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 7/2020 do zlecenia 311/2019
(Dodano: 31.01.2020 r.)

go to zlecenie