Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kymriah, tisagenlecleucel, dyspersja do infuzji we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B (ICD-10: C91.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B (ICD-10: C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7203.2019.AK; 23.12.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.118.2019
(Dodano: 20.01.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 8/2020 do zlecenia 312/2019
(Dodano: 21.01.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 6/2020 do zlecenia 312/2019
(Dodano: 31.01.2020 r.)

go to zlecenie