Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej sirolimusum w zakresie wskazania: zespół Klippel-Trenaunay

Wskazanie:

zespół Klippel-Trenaunay

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.469.3.2019.KK P.3.KK; 17.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.6.2019
(Dodano: 05.06.2019 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej rytuksymabu w zakresie wskazania: B.91 "Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (ICD-10 L10)"

Wskazanie:

Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (ICD-10 L10)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.550.2019.KZ; 16.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.7.2019
(Dodano: 06.06.2019 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnych peginterferonum alfa-2a oraz peginterferonum alfa-2b w zakresie wskazań: peginterferonum alfa-2a (C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, C84.0 ziarniniak grzybiasty, C84.1 choroba Sezary'ego, C84.2 chłoniak strefy T, C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny, C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T, C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych, C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony, C85.7 inne określone postacie chłoniakka nieziarniczego, C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), C96.2 guzy złośliwe z komórek tucznych, D45 czerwienica prawdziwa, D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku, D75.2 nadpłytkowość samoistna), peginterferonum alfa-2b (C43 czerniak złośliwy skóry, C43.0 czerniak złośliwy wargi, C43.1 czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka, C43.2 czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego, C43.3 czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy, C43.4 czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi, C43.5 czerniak złośliwy tułowia, C43.6 czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem, C43.7 czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem, C43.8 czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice, C43.9 czerniak złośliwy skóry, nieokreślony, C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy), C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych=cleaved) komórek, guzkowy, C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego, C90.0 szpiczak mnogi, C91.0 ostra białaczka limfoblastyczna, C91.1 przewlwkła białaczka limfocytowa, C91.3 białaczka prolimfocytarna, C91.5 białączka dorosłych z komórek T, C92.1 przewlekła białaczka szpikowa, E85 amyloidoza /skrobiawica/, E85.3 wtórne amyloidozy narządowe, E85.4 zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych, E85.8 inne amyloidozy, E85.9 amyloidoza, nieokreślona, C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, C84.0 ziarniniak grzybiasty, C84.1 choroba Sezary'ego, C84.2 chłoniak strefy T, C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny, C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), D45 czerwienica prawdziwa, D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku, D75.2 nadpłytkowość samoistna)

Wskazanie:

peginterferonum alfa-2a (C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, C84.0 ziarniniak grzybiasty, C84.1 choroba Sezary'ego, C84.2 chłoniak strefy T, C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny, C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T, C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych, C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony, C85.7 inne określone postacie chłoniakka nieziarniczego, C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), C96.2 guzy złośliwe z komórek tucznych, D45 czerwienica prawdziwa, D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku, D75.2 nadpłytkowość samoistna), peginterferonum alfa-2b (C43 czerniak złośliwy skóry, C43.0 czerniak złośliwy wargi, C43.1 czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka, C43.2 czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego, C43.3 czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy, C43.4 czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi, C43.5 czerniak złośliwy tułowia, C43.6 czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem, C43.7 czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem, C43.8 czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice, C43.9 czerniak złośliwy skóry, nieokreślony, C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy), C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych=cleaved) komórek, guzkowy, C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego, C90.0 szpiczak mnogi, C91.0 ostra białaczka limfoblastyczna, C91.1 przewlwkła białaczka limfocytowa, C91.3 białaczka prolimfocytarna, C91.5 białączka dorosłych z komórek T, C92.1 przewlekła białaczka szpikowa, E85 amyloidoza /skrobiawica/, E85.3 wtórne amyloidozy narządowe, E85.4 zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych, E85.8 inne amyloidozy, E85.9 amyloidoza, nieokreślona, C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, C84.0 ziarniniak grzybiasty, C84.1 choroba Sezary'ego, C84.2 chłoniak strefy T, C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny, C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), D45 czerwienica prawdziwa, D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku, D75.2 nadpłytkowość samoistna)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.471.2019.5.JK; 16.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.8.2019
(Dodano: 05.06.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 168/2019 do zlecenia 102/2019
(Dodano: 19.06.2019 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Besponsa, inotuzumabum ozogamicini, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg, 1, fiol. proszku kod EAN: 5907636977193 w ramach kategorii dostępności: program lekowy: ,,Leczenie inotuzumabem ozogamycyny dorosłych chorych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresją antygenu CD22, z lub bez chromosomu Filadelfia (ICD-10 C91.0)’’

Wskazanie:

Leczenie inotuzumabem ozogamycyny dorosłych chorych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresją antygenu CD22, z lub bez chromosomu Filadelfia (ICD-10 C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4047.2018.16.AP; 16.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 101/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 101/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 101/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 101/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 101/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 101/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 101/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 02.08.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 101/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.26.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Besponsa (inotuzumab ozogamycyny) w ramach programu lekowego ,,Leczenie inotuzumabem ozogamycyny dorosłych chorych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresją antygenu CD22, z lub bez chromosomu Filadelfia (ICD-10 C91.0)’’.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Małgorzata Konopka-Pliszka Pfizer Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga #1 [Rozdział 4.1.4, str. 26]
  Uwaga rozpatrzona. Jest zasadna w przypadku pacjentów z brakiem obecności chromosomu Filadelfia, natomiast w przypadku pacjentów z obecnością chromosomu Filadelfia analitycy Agencji podtrzymują swoje stanowisko. Wyniki w podgrupach dla tych pacjentów (tzn. osób z obecnością chromosomy Filadelfia) podane są dla osób, dla których leczenie zastosowane w badaniu było zarówno 1., jak i 2. linią leczenia ratunkowego, co nie odpowiada zapisom programu lekowego, w którym wskazano, że do leczenia inotuzumabem ozogamycyny mogą być kwalifikowani pacjenci z chromosomem Filadelfia, u których nie uzyskano całkowitej remisji hematologicznej (lub ze wznową hematologiczną) uprzednio leczonych przynajmniej dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej, w tym przynajmniej jednym inhibitorem II lub III generacji. Będą to więc pacjenci dla których inotuzumab ozogamycyny będzie co najmniej 3 linią leczenia (czyli co najmniej 2. terapią ratunkową).
  Uwaga #2 [Rozdział 4.1.4, str. 26]
  Uwaga rozpatrzona, nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga #3
  [Rozdział 4.1.4, str. 27]
  Uwaga rozpatrzona, nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga #4
  [Rozdział 4.1.4, str. 27]
  Uwaga zasadna. Zgodnie z danymi przedstawionymi w materiałach dodatkowych z publikacji Kantarjian 2016 do badania INO-VATE, ryzyko wystąpienia niedokrwistości jako zdarzenia niepożądanego związanego z leczeniem jest istotnie statystycznie mniejsze w grupie pacjentów stosujących inotuzumab ozogamycyny w porównaniu do pacjentów stosujących chemioterapię standardową.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 69/2019 do zlecenia 101/2019
  (Dodano: 06.08.2019 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 67/2019 do zlecenia 101/2019
  (Dodano: 09.08.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Taltz, Ixekizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/ml, 2 wstrzykiwacze 1 ml, EAN: 5909991282950 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego B.35. "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)"

  Wskazanie:

  Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4647.2018.13.KZ; 16.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 100/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 100/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 100/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 100/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 100/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 100/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 1 sierpnia 2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 100/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 100, analiza OT.4331.23.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Taltz (ixelizumabum) we wskazaniu: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Piotr Nowakowski vel Nestorowicz
  Przedstawiciel firmy Eli Lilly Polska

  pdf 01

  Dotyczy: uwag analityków Agencji odnośnie braku spójności analiz z wnioskowanym wskazaniem i kryteriami włączenia badań do analizy klinicznej.
  Wnioskodawca wskazał uzasadnienie dla braku wyodrębnienia pacjentów z ŁZS bez zmian łuszczycowych. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż wnioskodawca sam zdecydował się na wyodrębnienie populacji z ŁZS i współwystępującą łuszczycą plackowatą we wszystkich przedłożonych analizach.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: wątpliwości analityków Agencji w odniesieniu do adekwatności stosowania parametru ACR w populacji z łuszczycowym zapaleniem stawów.
  Wnioskodawca wyjaśnił zasadność wyboru parametru ACR.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: przedstawienia przez analityków wniosków i wyników przeglądów systematycznych: Wu 2018, Dressler 2019, Lu 2019.
  Wnioskodawca wskazał na ograniczenia metodologiczne zaprezentowanych przeglądów wtórnych.
  Należy zaznaczyć, że wyniki powyższych przeglądów systematycznych przedstawiono w komentarzu Agencji, a nie w wynikach analizy klinicznej, wskazując na ich poglądowy charakter jako dodatkowego źródła informacji o ocenianych technologiach.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwag analityków odnośnie nieuwzględnienia inhibitorów TNF-alfa w modelu AWB.
  Wnioskodawca wskazał, że w jego opinii iksekizumab nie będzie konkurował w programie lekowym z lekami z grupy inhibitorów TNF-alfa.
  Należy zauważyć, że zarówno ChPL dla leku Taltz, jak i zapisy wnioskowanego programu lekowego umożliwiają zastosowanie iksekizumabu jako pierwszego leczenia biologicznego u pacjentów z ŁZS. W związku z tym, aktualną praktyką kliniczną, którą może zastąpić lek Taltz jest zarówno sekukinumab, jak i inhibitory TNF-alfa, co nie znalazło odzwierciedlenia w analizach wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi Agencji dot. oszacowania ceny iksekizumabu wynikającej z art. 13 ust. 3 względem sekukinumabu.
  Analitycy podtrzymują swoje stanowisko w zakresie zasadności przeprowadzenia analizy dla wszystkich leków refundowanych w ramach programu B.35, która powinna stanowić podstawę do oszacowania ceny wynikającej z art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Dotyczy: uwagi Agencji dot. możliwości wykonania dodatkowej analizy minimalizacji kosztów dla populacji łącznej pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów, zarówno nie leczonych wcześniej klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby, leczonych wcześniej inhibitorami TNF-alfa oraz ze współistniejącą łuszczyca plackowatą.
  Agencja podtrzymuje stanowisko, iż przeprowadzenie oszacowań dla łącznej populacji pacjentów jest zasadne ze względu na brak podziału na poszczególne populacje docelowe w programie lekowym.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXX


  Dotyczy: zasadności przeprowadzonego w AWA oszacowania kosztów iksekizumabu względem innych technologii lekowych dostępnych w ramach programu B.35.
  Agencja podtrzymuje stanowisko o konieczności uwzględnienia innych leków refundowanych w ramach programu lekowego B.35, jako odpowiednich komparatorów dla wnioskowanej interwencji. Przedstawione oszacowania mają charakter informacyjny w zakresie rocznych kosztów powyższych technologii. Ze względu na brak pozycjonowania leków stosowanych ww. programie, na potrzeby przeprowadzenia uproszczonych oszacowań, zdecydowano o przyjęciu założenia o porównywalnej skuteczności analizowanych leków.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 67/2019 do zlecenia 100/2019
  (Dodano: 06.08.2019 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 64/2019 do zlecenia 100/2019
  (Dodano: 07.08.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Xeljanz, tofacitinibum, tabletki powlekane, 5 mg, 56 tabl., EAN: 5907636977100 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego B.35. "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)"

  Wskazanie:

  Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4596.2018.15.KZ; 16.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 99/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 99/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 99/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 99/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 99/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 99/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 99/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 01.08.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 99/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.24.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Xeljanz (tofacitinibum) we wskazaniu: „Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Małgorzata Konopka-Pliszka Przedstawiciel firmy Pfizer Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Dotyczy: uwagi analityków Agencji odnośnie uznania iksekizumabu za komparator dodatkowy.
  Wnioskodawca wskazał argumenty, które jego zdaniem przemawiają za pominięciem iksekizumabu jako komparatora. Należy podkreślić, że Agencja stoi na stanowisku, iż lek ten powinien stanowić komparator dodatkowy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: uwagi analityków Agencji odnośnie ograniczenia porównania pośredniego do pierwszorzędowych punktów końcowych. Wnioskodawca wskazał, że przeprowadzone porównanie pośrednie miało stanowić dodatkowy element analizy.
  Jak wskazano w AWA, w niektórych przypadkach możliwe byłoby również przeprowadzenie porównania pośredniego dla innych punktów końcowych. Ponadto w przypadku braku porównań bezpośrednich między terapiami przeprowadzone porównanie pośrednie stanowi podstawowe źródło informacji o skuteczności i bezpieczeństwie wnioskowanej interwencji w porównaniu z komparatorami.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: uwagi analityków Agencji odnośnie nieprzeprowadzenia analizy użyteczności kosztów obok analizy minimalizacji kosztów dla porównania tofacytynibu z etanerceptem, golimumabem i infliksymabem.
  Wnioskodawca powtórzył argumentację przekazaną wraz z uzupełnieniem wymagań minimalnych, rozpatrzoną już w trakcie prac nad AWA. W opinii Agencji w obliczu wyników i ograniczeń analizy klinicznej, zasadne byłoby przedstawienie zarówno analizy minimalizacji kosztów, jak i analizy użyteczności kosztów.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: obliczeń własnych Agencji w zakresie ceny wnioskowanego leku zgodnej z art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji.
  Wnioskodawca powtórzył argumentację przekazaną wraz z uzupełnieniem wymagań minimalnych, rozpatrzoną już w trakcie prac nad AWA. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: uwagi analityków Agencji odnośnie pominięcia kosztów metotreksatu w modelu analizy ekonomicznej wnioskodawcy.
  Wnioskodawca powtórzył argumentację przekazaną wraz z uzupełnieniem wymagań minimalnych, rozpatrzoną już w trakcie prac nad AWA. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko, że brak uwzględnienia metotreksatu w analizie może się wiązać z zaniżeniem kosztów po stronie tofacytynibu względem niektórych technologii opcjonalnych.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: ograniczeń analizy wpływu na budżet wg analityków Agencji w zakresie prognozy liczebności populacji docelowej.
  Wnioskodawca przedstawił argumentację dla przyjętych założeń. Agencja podtrzymuje stanowisko, że liczebność populacji docelowej przyjęta w wariancie podstawowym analizy może być niedoszacowana.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.
  Dotyczy: ograniczeń analizy wpływu na budżet wg analityków Agencji w zakresie prognozowania udziałów leków w rynku.
  Wnioskodawca przedstawił argumentację dla przyjętych przez siebie założeń, która nie znosi jednak zidentyfikowanych przez Agencję ograniczeń przedłożonej analizy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 68/2019 do zlecenia 99/2019
  (Dodano: 06.08.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 65/2019 do zlecenia 99/2019
  (Dodano: 07.08.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Cimzia, certolizumabum pegol, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg, 2 amp.-strzyk. 1 ml 2 gaziki; EAN: 5909990734894 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego B.47. "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"

  Wskazanie:

  Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4551.2018.19.KZ; 16.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 98/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 98/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 98/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 98/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 98/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 98/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 29.07.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 98/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.25.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Cimzia (certolizumab pegol) w ramach wnioskowanego programu lekowego dla łuszczycy plackowatej.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Andrzej Kaszuba Ekspert

  pdf 01

  Uwaga stanowi uzupełnienie treści zawartej w AWA.
  Ekspert odnosi się do skuteczności certolizumabu pegol u pacjentów we wnioskowanym wskazaniu, przytacza również dane dotyczące braku minimalnego transferu do łożyska matki oraz mleka matki.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Natalia Wierzbicka (Vedim Sp. z. o. o.)

  pdf 01

  Uwaga 1.
  Uwaga stanowi uzupełnienie treści zawartej w AWA
  1) oceny długoterminowej skuteczności certolizumabu 2) oceny certolizumabu w populacji kobiet w ciąży i karmiących piersią.
  Ad.1. Agencja zwraca uwagę, że wyniki dotyczące długoterminowej skuteczności certolizumabu zostały przedstawione w AWA w postaci tabelarycznej na str. 38-39.
  Ad. 2. Wnioskodawca powołuje się na badania CRIB i CRADLE, które nie zostały opisane w ramach przedstawionego przeglądu systematycznego. W analizach HTA wnioskodawcy nie przedstawiono metodologii przeprowadzenia ww. badań i ich szczegółowych wyników.
  Uwagi wnioskodawcy od 2 do 8 dotyczą zakreślonych części AWA, którą opublikowano w BIP Agencji.
  Uwaga 2.
  Uwaga odnosi się do wyników skuteczności certolizumabu. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga 3.
  Uwaga odnosi się do wyboru technologii alternatywnych dla certolizumabu. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga 4.
  Uwaga stanowi informację dodatkową, nie wpływającą na wnioskowanie.
  Uwaga 5 i 6.
  W uwadze przedstawiono dodatkowe źródło danych dotyczących skuteczności certolizumabu. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga 7.
  Uwaga odnosi się do założeń analizy ekonomicznej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga 8.
  Uwaga stanowi uzupełnienie zawartych w rozdziale 10. AWA informacji z zakresu warunków refundacją w innych krajach. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  3.

  Prof. dr hab. Jacek Szczepietowski

  pdf 01

  Uwaga stanowi uzupełnienie treści zawartej w AWA.
  Ekspert odnosi się do skuteczności certolizumabu pegol u pacjentów we wnioskowanym wskazaniu, przytacza również dane dotyczące braku minimalnego transferu do łożyska matki oraz mleka matki.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  Prof. dr hab. Adam Reich

  pdf 01

  Uwaga stanowi uzupełnienie treści zawartej w AWA.
  Ekspert odnosi się do skuteczności certolizumabu pegol u pacjentów we wnioskowanym wskazaniu, przytacza również informacje o bezpieczeństwie podawania leku kobietom w ciąży oraz podania leku ogólnie (mniejsze ryzyko wstrząsu anafilaktycznego).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Bez rozpoznania

  5.

  dr n. med. Renata Sokolik

  pdf 01

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie składania uwag.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 63/2019 do zlecenia 98/2019
  (Dodano: 01.08.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 61/2019 do zlecenia 98/2019
  (Dodano: 05.08.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Nplate, romiplostimum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 mcg, 1 fiol. proszku zestaw do rozpuszczenia leku, kod EAN: 5909990766994; Nplate, romiplostim, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 125 mcg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 8715131018139 we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”

  Wskazanie:

  Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4560.2018.16.MN; PLR.4600.4562.2018.16.MN; 16.05.2019
  Pismami znak: PLR.4600.4560.2019.1.SK; PLR.4600.4562.2019.1.SK z dn. 17.06.2019 r. zawieszono postępowanie.

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 97/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 97/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 97/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 97/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 97/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 97/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 10.10.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 97/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.22.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Nplate (romiplostym) w ramach programu lekowego: „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. Dr hab. n. med. Michał Matysiak

  pdf 01

  Uwaga ogólna nie wpływa na wnioskowania AWA.

  2. Marta Dąbrowska
  (Amgen Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Uwaga 1, str. 12 rozdz. 3.1.1.6., str. 24, rozdz. 3.6., str. 92, rozdz. 11, str. 96, rozdz. 12, str. 75, rozdz. 5.3.1
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowanie AWA. Agencja zwraca uwagę, na brak danych dotyczących przedstawionej subpopulacji, która, zgodnie z opiniami ekspertów klinicznych, stanowi najprawdopodobniej nikły odsetek populacji docelowej.

  Uwaga 2, str. 24, rozdz. 3.6, str. 95, rozdz. 11, str. 96, rozdz. 12
  Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA. Brak jest danych klinicznych dla subpopulacji pacjentów po nieskuteczności terapii eltrombopagiem.

  Uwaga 3, str. 33, rozdz. 4.1.4
  Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA.

  Uwaga 4, stgr. 64, rozdz. 5.1.1
  Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA. Należy zwrócić uwagę, że na potrzeby analizy ekonomicznej uwzględniono różnice w odsetkach odpowiedzi między ROM i ELT, pomimo braku istotności statystycznej tych różnic, zatem nieuwzględnienie różnic w profilu bezpieczeństwa można uznać za niekonsekwencje.

  Uwaga 5, str. 73, rozdz. 5.3.1
  Agencja podtrzymuje stanowisko odnośnie wątpliwości związanych z zastosowaną techniką analityczną, w świetle danych przedstawionych w ramach analizy klinicznej.

  Uwaga 6, str. 73, rozdz. 5.3.1, str. 75, rozdz. 5.3.3
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowanie AWA. Liczba płytek krwi jest podstawowym miernikiem skuteczności terapii, wątpliwości budzi jednak fakt generowania wyników analizy ekonomicznej sprzecznych z wnioskami z analizy klinicznej – w porównaniu pośrednim przedstawionym w AKL wnioskodawcy oraz w metaanalizie Zhang 2018 częstość krwawień w grupie ROM była istotnie statystycznie większa niż w grupie ELT, natomiast wyniki AE sugerują odwrotny trend.

  Uwaga 7 str.73, rozdz. 5.3.1
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 8 str. 75., rozdz. 5.3.2
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowanie AWA. Agencja uznaje, że dawkowanie przyjęte przez wnioskodawcę jest poprawne. Przyjęcie alternatywnego dawkowania immunoglobulin oraz metyloprednizolonu skutkuje wynikiem BIA na poziomie wariantu maksymalnego wskazanego przez wnioskodawcę.

  Uwaga 9, str. 75 rozdz. 5.3.3
  Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA.

  Uwaga 10, str. 75 rozdz. 5.3.3
  Uwaga niezasadna. Przytoczone ograniczenia metaanalizy, oraz porównań pośrednich dotyczą całego modelu ekonomicznego wnioskodawcy (oraz całej analizy klinicznej), którego założenia bazują na danych pochodzących z przytoczonych badań (m. in. odsetki odpowiedzi na leczenie). Dodatkowo w ramach AKL przedstawiono wynik dotyczący liczby krwawień ogółem, który był istotny statystycznie na korzyść ELT, pod względem ciężkich krwawień różnica nie osiągnęła istotności statystycznej, jednak wskazuje na korzyść ELT. Dane te obarczone są licznymi ograniczeniami i dużą niepewnością, jednak na podstawie tych danych oparte jest wnioskowanie analizy klinicznej. Dane te stoją w sprzeczności z wynikami generowanymi przez przedstawiony model farmakoekonomiczny.

  Uwaga 11, str. 97 rozdz. 12
  Uwaga dotyczy parametru „compliance”, który zgodnie z uwagą został przedyskutowany na wspomnianym spotkaniu, jednak ze względu na przytoczoną pracę zasadne jest zbadanie jego wpływu na wyniki, aby w pełni oszacować związaną z nim niepewność. Nie przetestowano natomiast wpływu założeń związanych z liczbą krwawień na wyniki analizy.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 89/2019 do zlecenia 97/2019
  (Dodano: 16.10.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 88/2019 do zlecenia 97/2019
  (Dodano: 23.10.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Nplate, romiplostimum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 mcg, 1 fiol. proszku zestaw do rozpuszczenia leku, kod EAN: 5909990766994; Nplate, romiplostim, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 125 mcg, 1 fiol. proszku, kod EAN: 8715131018139 we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”

  Wskazanie:

  Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4561.2018.17.MN; PLR.4600.4563.2018.17.MN; 16.05.2019
  Pismami znak: PLR.4600.4561.2019.1.SK; PLR.4600.4563.2019.1.SK z dn. 17.06.2019 r. zawieszono postępowanie.

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 96/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 96/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 96/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 96/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 96/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 96/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 11.10.2019 rr.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 96/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.43.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Adcetris (brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „„Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Prof. dr hab. med. Jacek Treliński Starszy asystent UM Oddział Hematologii - Klinika Hematologii UM w Łodzi

  pdf 01

  Ekspert wskazał w swojej uwadze argumenty za finansowaniem ocenianej technologii medycznej, z punktu widzenia lekarza praktyka. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  2.

  Marta Dąbrowska –Amgen Sp. z o.o

  pdf 01

  Uwagi przedstawiciela wnioskodawcy stanowią w większości komentarz do wątpliwości zgłoszonych w AWA lub są jego własnym stanowiskiem.
  W uwadze 1. przedstawiono komentarz dotyczący braku komparatora dla pacjentów z grupy pacjentów z zaburzeniami wątroby w skali Child-Pugh od 5 do 6, którzy nie mogą być leczeni eltrombopagiem. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 2. odniesiono się do ograniczenia z AWA dotyczącego AKL wnioskodawcy w sprawie braku wyników z podziałem na pacjentów po i bez splenektomii w badaniach klinicznych dla wszystkich ocenianych punktów końcowych. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 3. odniesiono się do opisu komparatorów w AWA. Analitycy Agencji w AWA jedynie zwrócili uwagę na różnice pomiędzy opisem w AKL a BIA wnioskodawcy. Nie ma wpływu na wnioskowanie z analizy.
  W uwadze 4. odniesiono się do propozycji wprowadzenia do programu lekowego ścisłej definicji dla m.in. brak odpowiedzi na leczenie. Wskazano uzasadnienie dla jego braku. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 5. Przedstawiono komentarz do negatywnej rekomendacji refundacyjnej CADTH 2010. Została ona wydana na podstawie mniejszej ilości danych niż uwzględnione w analizach wnioskodawcy. Niniejsza uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 6. wnioskodawca odniósł się do wątpliwości dotyczącej testowanej maksymalnej dawki ROM. Uwaga stanowi wyjaśnienie wątpliwości analityków Agencji i nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 7. dotyczy zakreślonych części AWA, którą opublikowano w BIP Agencji.
  W uwadze 7. wnioskodawca odniósł się do wątpliwości Agencji dotyczących wskazanych źródeł danych dla jakości życia pacjentów we wnioskowanym wskazaniu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 8. stanowi wyjaśnienie podejścia wnioskodawcy dotyczącego nieuwzględnienia kosztów leczenia zdarzeń niepożądanych w AE. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  W uwadze 9. odniesiono się do przedstawionego w AWA sposobu oszacowania populacji AWB. Uwaga stanowi wyjaśnienie przyjętych w analizie przez wnioskodawcę założeń. Nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Uwaga 10. Analitycy Agencji w związku z faktem, że dawkowanie terapii ratunkowej w analizie wrażliwości wnioskodawcy miało największy wpływ na kształtowanie się wyników AE i AWB uwzględnili również alternatywne dawkowanie z rozdziału dotyczącego leczenia chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną. Tym bardziej, że wnioskodawca w swoich analizach wrażliwości nie testował alternatywnych wartości metylprednizonu. Wariant oszacowany przez analityków Agencji może stanowić scenariusz alternatywny dla AE i AWB.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 90/2019 do zlecenia 96/2019
  (Dodano: 16.10.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 87/2019 do zlecenia 96/2019
  (Dodano: 23.10.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Sporządzenie opinii w zakresie zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia czerniaków skóry

  Wskazanie:

  czerniaki skóry

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 4a

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ASJ.4082.17.2019.WS; 15.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, oraz wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, dotyczących zmian w programach lekowych: "Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy (ICD-10: G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3)"; "Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (ICD-10: G80)"

  Wskazanie:

  Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy (ICD-10: G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G51.3); Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym (ICD-10: G80)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4604.527.2019.PB; 15.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 218/2019 do zlecenia 94/2019
  (Dodano: 23.07.2019 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.4320.5.2019
  (Dodano: 29.08.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Xeljanz, tofacitinibum, tabletki powlekane, 10 mg, 56, tabl. EAN: 5415062342800; Xeljanz, tofacitinibum, tabletki powlekane, 5 mg, 56, tabl., EAN: 5907636977100 stosowanych w ramach programu lekowego: "Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)"

  Wskazanie:

  Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4611.2018.PB.IV; PLR.4600.4610.2018.PB.IV; 14.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna i wpływu na budżet do zlecenia 93/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 93/2019
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 93/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 93/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 93/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 93/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 25.07.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 93/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.20.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Xeljanz (tofacytynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Małgorzata Konopka-Pliszka (Pfizer Polska Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Komentarz do uwagi 1. i 2.
  Agencja bierze pod uwagę argumenty Wnioskodawcy dot. równorzędności klinicznej porównywalnych technologii medycznych i w związku z tym przyjęcia jako techniki analitycznej analizy ekonomicznej – CMA.
  Jednocześnie Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA, dot. niepewności odnośnie wyboru przez Wnioskodawcę techniki analitycznej, tj. CMA, w związku z wykazaniem istotnej statystycznie przewagi nad infliksymabem w zakresie punktów końcowych związanych z leczeniem podtrzymującym oraz przedstawieniem istotnych statystycznie wyników na niekorzyść tofacytynibu w zakresie bezpieczeństwa w porównaniu do wedolizumabu, a także deklarowanej w analizie ekonomicznej dodatkowej korzyści związanej z: „brakiem występowania reakcji w miejscu podania” oraz doustną postacią leku.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 65/2019 do zlecenia 93/2019
  (Dodano: 01.08.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 63/2019 do zlecenia 93/2019
  (Dodano: 05.08.2019 r.)

   

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 1000 mg, 30, sasz., Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 250 mg, 30, sasz., Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 125mg, 30, sasz. stosowanych w ramach programu lekowego: "Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD-10: G71.0)"

  Wskazanie:

  Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.311.2019.PB.IV; PLR.4600.310.2019.PB.IV; PLR.4600.307.2019.PB.IV; 14.05.2019

  Pismami znaki: PLR.4600.311.2019.13.ML; PLR.4600.310.2019.13.ML; PLR.4600.307.2019.15.ML z dn. 26.06.2019 zawieszono postępowanie.
  Pismami znaki: PLR.4600.311.2019.15.ML; PLR.4600.310.2019.15.ML; PLR.4600.307.2019.17.ML z dn. 22.07.2019 podjęto postępowanie.

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 92/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 92/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 92/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 92/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 92/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 92/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 92/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 21.08.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 92/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.19.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Translarna (ataluren): we wskazaniu: w ramach programu lekowego: leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD: G71.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Andrzej Rytel – PTC Therapeutics International Limited

  pdf 01

  Str. 29 - uwaga 1
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska wnioskodawcy, że w ramach analizy klinicznej uwzględniono najlepsze dostępne dane.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 29 - uwaga 2
  W AWA wskazano, że badania włączone do głównej analizy skuteczności i bezpieczeństwa nie obejmowały populacji docelowej, natomiast wnioskodawca zwrócił uwagę, że badanie 030 obejmuje wnioskowaną populację. Należy jednak wskazać, że badanie to zostało włączone do analizy dodatkowej, natomiast uwaga analityków AOTMiT odnosiła się do analizy głównej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 43 oraz uwagi do wyników analizy klinicznej
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska wnioskodawcy dotyczącego wiarygodności przedstawionych wyników pochodzących z metaanalizy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 45
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska wnioskodawcy odnoszącego się do potwierdzonej długoterminowej korzyści zdrowotnej związanej ze stosowaniem atalurenu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Tabela 39, str. 56
  Zdaniem Wnioskodawcy wiek początkowy pacjentów w modelu jest prawidłowy, gdyż reprezentuje przeciętny wiek w momencie rozpoczęcia leczenia. Należy jednak podkreślić, że wiek ten oszacowano w oparciu o wyniki badań RCT, w których włączano pacjentów ≥5 r.ż. (Badanie 007) lub w wieku 7 16 lat (Badanie 020), zatem wartość ta odzwierciedla przeciętny wiek pacjentów leczonych w ww. badaniach, wnikający m.in. z przyjętych kryteriów włączenia do badań. Rozszerzenie w lipcu 2018 r. zarejestrowanych wskazań dla leku Tanslarna o pacjentów chodzących w wieku od 2 do 5 lat, pozwala przypuszczać, że przeciętny wiek pacjentów podejmujących leczenie atalurenem będzie niższy, niż założono w modelu Wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 58 – uwaga 1
  Uwaga dotyczy zasadności uwzględnienia w modelu spadku użyteczności opiekunów. Analitycy Agencji podtrzymują stanowisko, że spadek użyteczności opiekunów nie powinien zostać uwzględniony w analizie podstawowej AE.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 58 – uwaga 2
  Uwaga stanowi przedstawienie powodów nieuwzględnienia w modelu kosztów leczenia kardiologicznego oraz kosztów sprzętu ortopedycznego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Tabela 40, str. 60
  Uwaga dotyczy obliczeń własnych Agencji – oszacowań dla wariantu nieuwzględniającego spadku użyteczności opiekunów. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Tabela 51, str. 79, uwaga I
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska, że wnioskodawca dostarczył wszystkie uzupełnienia wymagane w tym punkcie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 75/2019 do zlecenia 92/2019
  (Dodano: 29.08.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 74/2019 do zlecenia 92/2019
  (Dodano: 09.09.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przeprowadzenie analiz i wydanie opinii dotyczącej zasadności wprowadzenia gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej - bilansu 60-latka

  Wskazanie:

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ZPG.4080.1.2019.AK; 09.05.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania materiałów analitycznych i wydania opinii

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA oraz wydanie opinii Prezesa Agencj poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości dotyczących zmian w programie lekowym "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 - C20)"

  Wskazanie:

  leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 - C20)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4604.482.2019.PB; 29.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.4320.4.2019
  (Dodano: 14.05.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 129/2019 do zlecenia 90/2019
  (Dodano: 20.05.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  RoActemra, tocilizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20 mg/ml, we wskazaniu: twardzina układowa uogólniona (ICD-10: M34) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  twardzina układowa uogólniona (ICD-10: M34)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.2183.2019.1.AK; 30.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.39.2019
  (Dodano: 27.05.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 142/2019 do zlecenia 89/2019
  (Dodano: 28.05.2019 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 43/2019 do zlecenia 89/2019
  (Dodano: 24.06.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  MCT procal, proszek, saszetka à 16 g, we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt dehydrogenazy pirogronianu, deficyt transportera glukozy GLUT-1, acyduria malonowa

  Wskazanie:

  deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt dehydrogenazy pirogronianu, deficyt transportera glukozy GLUT-1, acyduria malonowa

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1579.2019.1.SK; 26.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.4311.8.2019
  (Dodano: 02.07.2019 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 55/2019 do zlecenia 88/2019
  (Dodano: 04.07.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 53/2019 do zlecenia 19/2019
  (Dodano: 23.07.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg, we wskazaniu: układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30 (ICD-10: C84.5) u pacjenta z przeciwwskazaniami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30 (ICD-10: C84.5) u pacjenta z przeciwwskazaniami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.2149.2019.1.AK; 26.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.38.2019
  (Dodano: 20.05.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 132/2019 do zlecenia 87/2019
  (Dodano: 24.05.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfOpinia 38/2019 do zlecenia 87/2019
  (Dodano: 31.05.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Gilenya, fingolimodum, kapsułki twarde, 0,5 mg, 28, kaps. EAN: 5909990856480 w ramach programu lekowego: „B.46. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” (złagodzone kryteria kwalifikacji)

  Wskazanie:

  Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35) (złagodzone kryteria kwalifikacji)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.3402.2018.13.PB; 24.04.2019
  Pismem znak PLR.4600.3402.2018.22.MS z dn. 02.07.2019 r. zawieszono postępowanie
  Pismem znak PLR.4600.3402.2018.24.MS z dn. 12.07.2019 r. podjęto postępowanie.

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 86/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 86/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 86/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 86/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 86/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 86/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 26 lipca 2019 rr.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 86/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.18.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Gilenya (fingolimod) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)” – zlecenie nr 086/2019 w BIP Agencji

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Urszula Kasprowicz Novartis Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga 1. do rozdziału 3.6, strona 42, tabela 10: informacja dodatkowa, nie wpływa na wnioskowanie z AWA. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko.
  Uwaga 2. do rozdziału 4.1.3.2, strona 47: informacja dodatkowa. Nie wpływają na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 3. do rozdziału 12, strona 80: uwaga stanowi powtórzenie argumentów wnioskodawcy przedstawionych w analizach. Nie wpływają na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga 4. do rozdziału 3.1.2.3, strony 17: informacja dodatkowa. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko.
  Uwaga 5. do rozdziału 5.2.1, strona 59: Analitycy podtrzymują swoje stanowisko.
  Uwaga 6. Do rozdziału 6.3.1, strona 70: Analitycy podtrzymują swoje stanowisko.

  2. Urszula Kasprowicz Novartis Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga do rozdziału 5.2, 6.2, 6.3.4, 11, strona 59, 69, 71, 79: wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA, którą opublikowano w BIP Agencji. Nie wpływa na wnioskowanie AWA

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 61/2019 do zlecenia 86/2019
  (Dodano: 01.08.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 59/2019 do zlecenia 86/2019
  (Dodano: 01.08.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde à 140 mg, we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) bez obecności mutacji w genie TP53 i/lub delecji 17p, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) bez obecności mutacji w genie TP53 i/lub delecji 17p

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1961.2019.AK; 24.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 133/2019 do zlecenia 85/2019
  (Dodano: 24.05.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfOpinia 39/2019 do zlecenia 85/2019
  (Dodano: 31.05.2019 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.37.2019
  (Dodano: 06.06.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Dacogen, decytabinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg, we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny RAEB-2 w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: D46.9 / C92.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  zespół mielodysplastyczny RAEB-2 w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: D46.9 / C92.0)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1956.2019.1.AK; 23.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.35.2019
  (Dodano: 21.05.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 134/2019 do zlecenia 84/2019
  (Dodano: 24.05.2019 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 40/2019 do zlecenia 84/2019
  (Dodano: 24.06.2019 r.)

   

  hrgo to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Tafinlar, dabrafenib, kapsułki twardei à 75 mg we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C43) w ramach leczenia I linii, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  rak gruczołowy płuca (ICD-10: C43) w ramach leczenia I linii

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1950.2019.1.AK; 23.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.36.2019
  (Dodano: 24.05.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfOpinia 42/2019 do zlecenia 83/2019
  (Dodano: 31.05.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Mekinist, trametinib, tabletki à 2 mg we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C43) w ramach leczenia I linii, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  rak gruczołowy płuca (ICD-10: C43) w ramach leczenia I linii

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.1948.2019.1.AK; 23.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowyc

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.36.2019
  (Dodano: 24.05.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 135/2019 do zlecenia 82/2019
  (Dodano: 24.05.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfOpinia 41/2019 do zlecenia 82/2019
  (Dodano: 31.05.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Revolade, eltrombopagum, tabletki powlekane, 25 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909990748204; Revolade, eltrombopagum, tabletki powlekane, 50 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909990748235, we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionego z Wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną przeciwskazania do wykonania splenektomii (ICD-10: D69.3)”

  Wskazanie:

  Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną przeciwskazania do wykonania splenektomii (ICD-10: D69.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4521.2018.17.MN; PLR.4600.4522.2018.17.MN; 19.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 81/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 81/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 81/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 81/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 81/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 81/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 07.06.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 81/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.17.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Revolade (eltrombopag) w ramach programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną przeciwwskazania do wykonania splenektomii (ICD-10 D69.3)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Sebastian Bojków,
  Dyrektor ds. Refundacji i Polityki Cenowej,
  Novartis Onkologia

  pdf 01

  Odnośnie uwag: 1, 2, 8 i 11. Wnioskodawca przedstawił dodatkowe uzasadnienie dla nazwania aktualnie finansowanych w Polsce aktywnych form leczenia populacji docelowej jako BSC oraz dla przyjętych w analizach wartości efektywności dla tych technologii. Wskazano m.in. na brak badań RCT dla aktualnie finansowanych w Polsce form leczenia populacji wnioskowanej. Należy zwróci uwagę, iż badania RCT nie stanowią jedynych dowodów naukowych uwzględnianych w raportach HTA/EBM i ich brak nie stanowi uzasadnienia dla nie uwzględnienia dowodów z innego typu badań. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 3. Wnioskodawca skomentował zachodzenie okoliczności art. 13. ustawy o refundacji i wskazał, iż w pliku obliczeniowym analizy wnioskodawcy wyznaczono wartości CUR i ceny progowej opartej na CUR. Należy jednak zauważyć, iż wyznaczona wartość CUR w analizie wnioskodawcy dotyczy leczenia standardowego ujętego łącznie. Natomiast nie wyznaczono wartości CUR dla każdego leku, który jest aktualnie stosowany we wnioskowanej populacji w Polsce. W związku z tym nie było możliwości wyznaczenia aktualnie refundowanej technologii medycznej o najkorzystniejszym współczynniku uzyskiwanych efektów zdrowotnych do kosztów ich uzyskania.

  Uwaga 4. Wnioskodawca argumentował brak przedstawienia w analizie wnioskodawcy wyników z perspektywy wspólnej powołując się na wytyczne AOTMiT. Analitycy Agencji utrzymują swoje stanowisko, iż nieprzedstawienie wyników analizy ekonomicznej w dwóch perspektywach (płatnika publicznego oraz wspólnej) nie jest zgodne z ustawą o refundacji i rozporządzeniem ws. minimalnych wymagań. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 5. ma charakter komentarza wnioskodawcy i nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 6. Wnioskodawca skomentował przyjęte założenie o zrównaniu efektywności terapii standardowej do efektywności placebo. W komentarzu wskazano, iż interwencje stosowane u pacjentów, poza eltrombopagiem i romiplostymem, nie mają udowodnionej skuteczności w ramach badań z randomizacją. Jednakże nie odniesiono się do badań niższej jakości ani też nie przedstawiono wyników badań, które dowodziłyby o równoważności efektywności terapii lekami aktualnie stosowanymi w Polsce we wnioskowanym wskazaniu z placebo. W związku z powyższym, analitycy Agencji utrzymują swoje stanowisko, iż ww. założenie może istotnie wpływać na zaniżenie skuteczności komparatora w analizie wnioskodawcy.

  Uwaga 7. Wnioskodawca skomentował wybór typu analizy uwzględnionej w analizie ekonomicznej wnioskodawcy. Analitycy Agencji utrzymują swoje stanowisko, iż w AKL wnioskodawcy nie wykazano różnic znamiennych statystycznie na korzyść ELT względem leczenia standardowego, gdyż w badaniach włączonych do AKL wnioskodawcy przeprowadzono porównanie eltrombopagu względem placebo. Tym samym nie można stwierdzić, czy wybór analizy kosztów użyteczności jako techniki analitycznej jest zasadny. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 9. ma charakter komentarza wnioskodawcy i stanowi wyjaśnienie niepewności zgłoszonych w AWA. Wnioskodawca wyjaśnił sposób w jaki zostały w analizie ekonomicznej wnioskodawcy uwzględnione koszty diagnostyki we wnioskowanym programie. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 10. ma charakter komentarza wnioskodawcy i stanowi wyjaśnienie niepewności zgłoszonych w AWA. Analitycy Agencji utrzymują swoje stanowisko, iż w analizie ekonomicznej wnioskodawcy nie przedstawiono wyników przeprowadzonej walidacji wewnętrznej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 12. ma charakter komentarza wnioskodawcy i stanowi wyjaśnienie niepewności zgłoszonych w AWA. Wnioskodawca skomentował założenia przyjęte w trakcie obliczeń własnych Agencji w ramach analizy wpływu na budżet, przedstawionych w AWA. Analitycy Agencji w AWA jedynie zwrócili uwagę na różnice w uwzględnionych danych dla interwencji wnioskowanej i dla opcji alternatywnych, tj. dla eltrombopagu uwzględniono odsetki pacjentolat, natomiast dla pozostałych leków odsetki pacjentów. Wnioskodawca argumentował, że dla interwencji wnioskowanej „w obliczeniach uwzględniono zmniejszenie kosztów wynikające z braku kontynuacji terapii przez cały rok u wszystkich pacjentów w formie przeliczenia rozpowszechnienia pacjentów na rozpowszechnienie pacjentolat”, a dla pozostałych terapii nie. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga 13. Wnioskodawca argumentował brak uwzględnienia w analizie wrażliwości testowania wydatków związanych z konsekwencjami działań niepożądanych, uznając je za parametry niekluczowe dla wyników analizy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Uwaga 14. stanowi wyjaśnienie niepewności zgłoszonych w AWA. Wnioskodawca wyjaśnił m.in., że wybrana linia trendu w prognozie szacowania populacji (regresja logarytmiczna) określona została na podstawie dopasowania wizualnego oraz doświadczenia analityków, a łączenie różnych źródeł danych jest konieczne w przypadku braku jednego wiarygodnego źródła danych. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 52/2019 do zlecenia 81/2019
  (Dodano: 04.07.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 50/2019 do zlecenia 81/2019
  (Dodano: 11.07.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Imukin, interferon gamma-1B, roztwór do infuzji, ampułki à 100 mcg/0,5ml; we wskazaniach: pierwotny niedobór odporności - niedobór receptora dla interferonu gamma; określony niedobór odporności - obniżone stężenie IL 12 i INF gamma; obecny receptor INF gamma na monocytach (ICD-10: D84.8)

  Wskazanie:

  pierwotny niedobór odporności - niedobór receptora dla interferonu gamma; określony niedobór odporności - obniżone stężenie IL 12 i INF gamma; obecny receptor INF gamma na monocytach (ICD-10: D84.8)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4242.2018.5.PG; 18.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 30/2019 do zlecenia 80/2019
  (Dodano: 06.05.2019 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 33/2019 do zlecenia 80/2019
  (Dodano: 07.05.2019 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.4311.7.2019
  (Dodano: 05.08.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Xarelto, rivaroxabanum, tabletki powlekane, 2,5 mg, 56 tabl., kod EAN: 05908229302125, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego: Rywaroksaban (Xarelto) skojarzony z kwasem acetylosalicylowym u pacjentów z chorobą wieńcową i współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek oraz zawałem serca w wywiadzie

  Wskazanie:

  pacjenci z chorobą wieńcową i współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek oraz zawałem serca w wywiadzie

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.218.2019.3.MN; 17.04.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 79/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 79/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 79/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 79/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 79/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 79/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 26.06.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 79/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 79, analiza OT.4330.12.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Xarelto (rivaroxabanum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z chorobą wieńcową (CAD) z współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek (eGFR <60 ml="" min="" oraz="" z="" zawa="" em="" serca="" w="" wywiadzie="" gdzie="" czas="" od="" wyst="" pienia="" u="" wynosi="" 12="" mies="" p="">

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Michał Wronka
  Dyrektor działu Business Excellence & Innovation Bayer Sp. z o.o.

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 53/2019 do zlecenia 79/2019
  (Dodano: 04.07.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 51/2019 do zlecenia 79/2019
  (Dodano: 05.07.2019 r.)

  go to zlecenie