Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Inovelon, rufaminide, tabletki à 100 mg; Inovelon, rufaminide, tabletki à 200 mg; Inovelon, rufaminide, tabletki à 400 mg, we wskazaniach: padaczka lekooporna, zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Westa, zespół Rasmussena

Wskazanie:

padaczka lekooporna, zespół Lennoxa-Gastauta, zespół Westa, zespół Rasmussena

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.518.2019.AD; 01.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.3.2019
(Dodano: 16.05.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 41/2019 do zlecenia 26/2018
(Dodano: 20.05.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 39/2019 do zlecenia 26/2019
(Dodano: 29.05.2019 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Evoltra, clofarabinum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 1 mg/ml, we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa mieloblastyczna, FLT3 , NPM1 (ICD-10: C92.0) u pacjenta dorosłego, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa mieloblastyczna, FLT3 , NPM1 (ICD-10: C92.0) u pacjenta dorosłego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.444.2019.1.AK; 01.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.11.2019
(Dodano: 25.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 52/2019 do zlecenia 25/2019
(Dodano: 27.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 12/2019 do zlecenia 25/2019
(Dodano: 08.03.2019 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta, pertuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg, fiolka à 14 ml, we wskazaniu: leczenie adjuwantowe HER2 dodatniego raka piersi po radykalnym zabiegu operacyjnym z wysokim ryzykiem wznowy, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

leczenie adjuwantowe HER2 dodatniego raka piersi po radykalnym zabiegu operacyjnym z wysokim ryzykiem wznowy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6262.2018.1.SK; 30.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.10.2019
(Dodano: 11.03.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 53/2019 do zlecenia 24/2019
(Dodano: 27.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 13/2019 do zlecenia 24/2019
(Dodano: 08.03.2019 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml, we wskazaniu: rozsiana choroba nowotworowa z przerzutami do węzłów chłonnych szyjnych i kości, o prawdopodobnym punkcie wyjścia w rejonie głowy i szyi (ICD-10: C80) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rozsiana choroba nowotworowa z przerzutami do węzłów chłonnych szyjnych i kości, o prawdopodobnym punkcie wyjścia w rejonie głowy i szyi (ICD-10: C80)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6395.2018.1.AK; 30.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.9.2019
(Dodano: 26.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 51/2019 do zlecenia 23/2019
(Dodano: 27.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 11/2019 do zlecenia 23/2019
(Dodano: 24.04.2019 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Basic-p, proszek, puszka à 400 g, we wskazaniach: acyduria metylomalonowa, acyduria izowalerianowa, acyduria propionowa, kwasica glutarowa, cytrulinemia, deficyt syntazy karbamylofosforanu (CPS1), choroba syropu klonowego, zespół Wolfa-Hirschhorna, hiperamonemia typu II, zespół hipoglikemia-hiperamonemia

Wskazanie:

acyduria metylomalonowa, acyduria izowalerianowa, acyduria propionowa, kwasica glutarowa, cytrulinemia, deficyt syntazy karbamylofosforanu (CPS1), choroba syropu klonowego, zespół Wolfa-Hirschhorna, hiperamonemia typu II, zespół hipoglikemia-hiperamonemia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.485.2019.1.SK; 28.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.2.2019
(Dodano: 11.04.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 28/2019 do zlecenia 22/2019
(Dodano: 17.04.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 25/2019 do zlecenia 22/2019
(Dodano: 18.04.2019 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erivedge, wismodegib, kapsułki twarde à 150 mg, we wskazaniu: rak podstawnokomórkowy skóry (ICD-10: C44) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak podstawnokomórkowy skóry (ICD-10: C44)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.340.2019.1.AK; 28.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.8.2019
(Dodano: 20.02.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 50/2019 do zlecenia 21/2019
(Dodano: 27.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 10/2019 do zlecenia 21/2019
(Dodano: 07.03.2019 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira, adalimumab, roztwór do wstrzykiwań à 40 mg/0,8ml we wskazaniu: łupież czerwony mieszkowy (ICD-10: L44.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

łupież czerwony mieszkowy (ICD-10: L44.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.32.2019.1.AK; 24.01.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 40/2019 do zlecenia 20/2019
(Dodano: 20.02.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 9/2019 do zlecenia 20/2019
(Dodano: 25.02.2019 r.) p>hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.7.2019
(Dodano: 11.03.2019 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Omnitrope, somatropinum, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/1,5 ml, 5 wkładów 1,5 ml, kod EAN: 5909990050161; Omnitrope, somatropinum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml, 5 wkładów 1,5 ml, kod EAN: 5909990072897 we wskazaniu: w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD -10 E23.0)”

Wskazanie:

ciężki niedobór hormonu wzrostu u dorosłych oraz młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD -10 E23.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1412.2018.14.MN; PLR.4600.1413.2018.14.MN; 21.01.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 19/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 19/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 19/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 19/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 19/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 19/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 19/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 19/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 17/2019 do zlecenia 19/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 20/2019 do zlecenia 19/2019
  (Dodano: 07.06.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Onivyde, irinotecani hydrochloridum trihydricum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml, 1 fiol., 10 ml, EAN: 5909991308438, w ramach programu lekowego: "Leczenie uogólnionego raka trzustki (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)"

  Wskazanie:

  uogólniony rak trzustki (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.2883.2018.12.MK; 17.01.2019
  Pismem znak: PLR.4600.2883.2018.17.MK z dn. 28.01.2019 r. zawieszono postępowanie

  Pismem znak: PLR.4600.2883.2018.20.SKA podjęto postępowanie

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 18/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 18/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 18/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 18/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 18/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 18/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 02.07.2021r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 18/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 84/2021 do zlecenia 18/2019
  (Dodano: 05.07.2021 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 84/2021 do zlecenia 18/2019
  (Dodano: 07.07.2021 r.)

  go to zlecenie

   

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Imbruvica, ibrutinibum, kapsułki twarde, 140 mg, 90 kaps., EAN: 5909991195137, w ramach programu lekowego: "B.92: Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)"

  Wskazanie:

  przewlekła białaczka imfocytowa (ICD-10: C91.1)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.2989.2018.15.AP; 17.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 17/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 17/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 17/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 17/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 17/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 17/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 17/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 17/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.2.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Imbruvica (ibrutynib) w programie lekowym: "Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (ICD-10: C91.1)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Justyna Kozińska

  pdf 01

  Ekspert odniósł się do wytycznych klinicznych oraz skuteczności leku Imbruvica we wnioskowanym wskazaniu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA

  2.

  Iwona Hus

  pdf 01

  Ekspert odniósł się do wytycznych klinicznych oraz skuteczności leku Imbruvica we wnioskowanym wskazaniu. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA

  3.

  Katarzyna Martys – Janssen Cilag

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT

  4.

  Ewa Łuksza

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  5.

  Jarosław Czyż

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  6.

  Olga Czabak

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  7.

  Paweł Bernatowicz

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  8.

  Natalia Leończuk

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  9.

  Marcin Olszewski

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  10.

  Jolanta Oleksiuk

  Nie dotyczy

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 25/2019 do zlecenia 17/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 23/2019 do zlecenia 17/2019
  (Dodano: 09.04.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  "Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych"

  Wskazanie:

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9084.2.2019.JW.1; 16.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  "Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży"

  Wskazanie:

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9084.3.2019.MM; 16.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  "Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychooaktywnych u młodziezy i dorosłych"

  Wskazanie:

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  FZR.9084.49.2018.JI; 16.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Vigil, modafinilum, tabletki à 100 mg, Provigil, modafinilum, tabletki à 100 mg, Modafinil, modafinilum, tabletki à 200 mg, Modafinil-Neuraxpharm, modafinilum, tabletki à 100 mg, Modalert, modafinilum, tabletki à 200 mg, we wskazanich: hipersomnia, narkolepsja, narkolepsja z katapleksją, zaburzenia sny, obturacyjny bezdech senny

  Wskazanie:

  hipersomnia, narkolepsja, narkolepsja z katapleksją, zaburzenia sny, obturacyjny bezdech senny

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.183.2019.1.PG; 16.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.4311.1.2019
  (Dodano: 13.03.2019 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 18/2019 do zlecenia 13/2019
  (Dodano: 14.03.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 15/2019 do zlecenia 13/2019
  (Dodano: 11.04.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Besponsa, inotuzumab ozogamycin, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, fiolka à 1 mg, we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna (ICD-10: C91.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  ostra białaczka limfoblastyczna (ICD-10: C91.0)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.6463.2018.1.AK; 17.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.6.2019
  (Dodano: 06.02.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 31/2019 do zlecenia 12/2019
  (Dodano: 12.02.2019 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 8/2019 do zlecenia 12/2019
  (Dodano: 19.02.2019 r.)

  go to zlecenie

   

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Depratal, duloxetinum, tabletki dojelitowe, 60 mg, 28 tabl., EAN: 5909991324537; Depratal, duloxetinum, tabletki dojelitowe, 30 mg, 28 tabl., EAN: 5909991324551; Depratal, duloxetinum, tabletki dojelitowe, 30 mg, 56 tszt., EAN: 5909995906414003185; Depratal, duloxetinum, tabletki dojelitowe, 60 mg, 56 szt., EAN: 5906414003192, we wskazaniu: leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3)

  Wskazanie:

  leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (ICD-10: F32.2, F32.3, F33.2, F33.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4645.2018.4.KK; PLR.4600.4643.2018.4.KK; PLR.4600.4644.2018.4.KK; PLR.4600.4646.2018.3.KK; 15.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 11/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 11/2019
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 11/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 11/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 11/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 11/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 11/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 11/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 11, analiza OT.4330.4.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Depratal (duloxetinum) we wskazaniu: leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32-2, F32-3, F33-2, F33-3)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Katarzyna Kurek Pełnomocnik firmy Adamed Pharma S.A.

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 21/2019 do zlecenia 11/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 20/2019 do zlecenia 11/2019
  (Dodano: 08.04.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Rydapt, midostaurinum, kapsułki miękkie, 25 mg, 56 kaps., EAN: 5909991353995; Rydapt, midostaurinum, kapsułki miękkie, 25 mg, 112 kaps., EAN: 5909991341527, w ramach programu lekowego: "Modostauryna w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: C92.0)"

  Wskazanie:

  ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.3255.2018.10.AP; PLR.4600.3256.2018.10.AP; 17.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 10/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 10/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 10/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 10/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 10/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 10/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 29.03.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 10/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.1.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Rydapt (midostauryna) w ramach programu lekowego: „Midostauryna w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (ICD 10 C92.0)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Sebastian Bojków (Novartis Poland Sp. z o. o.)

  pdf 01

  Uwaga 1, rozdział 4.1.3.2. do str. 28:
  Uwaga zasadna, nie wpływa na wnioskowania AWA.
  Uwaga 2, rozdział 4.1.3.2. do str. 28:
  Uwaga zasadna nie wpływa na wnioskowania AWA

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 23/2019 do zlecenia 10/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 21/2019 do zlecenia 10/2019
  (Dodano: 09.04.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Trevicta, paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 263 mg (200 mg/ml), 1 amp.-strzyk. 1,315 ml 2 igły, kod EAN: 5909991281465; Trevicta, paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 350 mg (200 mg/ml), 1 amp.-strzyk. 1,75 ml 2 igły, kod EAN: 5909991281472; Trevicta, paliperidonum, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg (200 mg/ml), 1 amp.-strzyk. 2,625 ml 2 igły, kod EAN: 5909991281489 we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

  Wskazanie:

  w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperydonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4491.2018.4.KK; PLR.4600.4492.2018.4.KK; PLR.4600.4493.2018.4.KK; 11.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 9/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 9/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 9/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 9/2019
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 9/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2019
  pdfUzupełnienie do zlecenia 9/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 9/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 9/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 9, analiza OT.4330.3.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Trevicta (palmitynian paliperydonu) we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Krystyna Purowska Członek Zarządu Janssen-Cilag Polska

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 21/2019 do zlecenia 9/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 18/2019 do zlecenia 9/2019
  (Dodano: 08.04.2019 r.)

  go to zlecenie

   

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Mylotarg, gemtuzumab ozogamycin, proszek do sporządzania koncentratu, ampułka à 5 mg, we wskazaniu: ostra białaczka promielocytowa (ICD-10: C92.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  ostra białaczka promielocytowa (ICD-10: C92.4)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.5684.2018.1.AK; 11.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  p>hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.2.2019
  (Dodano: 29.01.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 27/2019 do zlecenia 4/2019
  (Dodano: 08.02.2019 r.)

  hrhr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 7/2019 do zlecenia 8/2019
  (Dodano: 19.02.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Przygotowanie opinii, dotyczącej populacji pacjentów, leczonych lekiem Zytiga (abirateroni acetas) w ramach programu lekowego: B.56 "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)" po wprowadzeniu zmiany w zapisach treści programu lekowego. Podlegająca oceniemodyfikacja polega na usunięciu zapisu w pkt. 1.1. ppkt 5) w brzmieniu: "stopień złośliwości wg sumy Gleasona

  Wskazanie:

  leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4604.846.2018.MN; 10.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania opinii

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 20/2019 do zlecenia 7/2019
  (Dodano: 31.01.2019 r.)

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.4320.1.2019
  (Dodano: 15.05.2019 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Brintellix, vortioxetini hydrobromidum, tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabl., EAN: 5702157142187, we wskazaniu: leczenie dużych epizodów depresyjnych (MDD, ang. Major Depression Disorder) u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI, ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI, ang. Serotonin Norepinephrine Reuotake Inhibitors)

  Wskazanie:

  leczenie dużych epizodów depresyjnych (MDD, ang. Major Depression Disorder) u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI, ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI, ang. Serotonin Norepinephrine Reuotake Inhibitors)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.4267.2018.2.KK; 04.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 6/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 6/2019
  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 6/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 6/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 6/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 6/2019
  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 6/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 6/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 26/2019 do zlecenia 6/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 22/2019 do zlecenia 6/2019
  (Dodano: 08.04.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Skilarence, dimethylis fumaras, tabletka dojelitowa, 120 mg, 90 tabl., EAN: 8430308130574; Skilarence, dimethylis fumaras, tabletka dojelitowa, 120 mg, 180 tabl., EAN: 8430308130567; Skilarence, dimethylis fumaras, tabletka dojelitowa, 30 mg, 42 tabl., EAN: 8430308130581, we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych

  Wskazanie:

  leczenie dorosłych chorych na łuszczycę plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLR.4600.3880.2018.KZ; PLR.4600.3881.2018.KZ; PLR.4600.3882.2018.KZ; 04.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 5/2019
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 5/2019
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 5/2019
  pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 5/2019
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 5/2019

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 5/2019

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 28.03.2019 r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 5/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 5/2019, analiza OT.4330.1.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku leku Skilarence (fumaran dimetylu) w leczeniu dorosłych chorych na łuszczycę plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Anita Chmielińska
  Almirall SA

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 24/2019 do zlecenia 5/2019
  (Dodano: 02.04.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 19/2019 do zlecenia 5/2019
  (Dodano: 08.04.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 4 ml, we wskazaniu: rak języka (ICD-10: C01) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  rak języka (ICD-10: C01)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.6431.2018.1.AK; 04.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.4.2019
  (Dodano: 28.01.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 23/2019 do zlecenia 4/2019
  (Dodano: 31.01.2019 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 5/2019 do zlecenia 4/2019
  (Dodano: 24.04.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Opdivo, nivolumab, roztwór dożylny 10 mg/ml, fiolki à 4 ml, we wskazaniu: wtórny nowotwór układu oddechowego i pokarmowego (ICD-10: C78.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  wtórny nowotwór układu oddechowego i pokarmowego (ICD-10: C78.0)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.6495.2018.1.AK; 02.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.2.2019
  (Dodano: 04.02.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 22/2019 do zlecenia 3/2019
  (Dodano: 31.01.2019 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 4/2019 do zlecenia 3/2019
  (Dodano: 24.04.2019 r.)

  go to zlecenie

   

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Mozobil, plerixafor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 24 mg/1,2 ml, we wskazaniu: neuroblastoma (ICD-10: C74.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  neuroblastoma (ICD-10: C74.1)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.5675.2018.AK; 02.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.1.2019
  (Dodano: 11.02.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 21/2019 do zlecenia 2/2019
  (Dodano: 31.01.2019 r.)

  hr

  Opinia Prezesa:

  pdfOpinia 3/2019 do zlecenia 2/2019
  (Dodano: 06.03.2019 r.)

  go to zlecenie

   

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Tygacil, tigecyclinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg, we wskazaniu: nawracające zapalenia narządów miednicy małej (ICD-10: N71.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  nawracające zapalenia narządów miednicy małej (ICD-10: N71.9)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.5821.2018.AK; 02.01.2019

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Raport Agencji:

  pdfOT.422.3.2019
  (Dodano: 24.01.2019 r.)

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 24/2019 do zlecenia 1/2019
  (Dodano: 31.01.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 6/2019 do zlecenia 1/2019
  (Dodano: 08.02.2019 r.)

  go to zlecenie