Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
197 Advate, octocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 5 ml, kod EAN: 5909990224357;Advate, octocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 5 ml, kod EAN: 5909990224302; Advate, octocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 5 ml, kod EAN: 5909990224333;Advate, octocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 5 ml, kod EAN 5909990224340;Advate, octocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 5 ml, kod EAN 5909990697458;Advate, octocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. 5 ml, kod EAN 5909990697441;we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z programu lekowego: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)” – połączenie programów lekowych B.15 i B.94
Zawieszono postępowanie
AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
196 Afstyla, Lonoctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do podawania, kod EAN: 5909991326159;Afstyla, Lonoctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2500 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do podawania , kod EAN: 5909991326142;Afstyla, Lonoctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do podawania, kod EAN: 5909991326135;Afstyla, Lonoctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do podawania, kod EAN 5909991326128;Afstyla, Lonoctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do podawania, kod EAN 5909991326111;Afstyla, Lonoctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do podawania, kod EAN 5909991326104;Afstyla, Lonoctocog alfa, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m., 1, fiol. proszku 1 fiol. rozp. zestaw do podawania, kod EAN 5909991326098;we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z programu lekowego: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)” – połączenie programów lekowych B.15 i B.94 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ