Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cuprior, trientyna, tabletka powlekana, 150 mg, 72 tabl., EAN: 05350626000102

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie choroby Wilsona (ICD-10: E83.01)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.684.2020.15.MN; 16.11.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, ruksolitynib, tabletki 20 mg, we wskazaniu: przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku (ICD10: D47.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku (ICD10: D47.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3529.2020.1.AB; 16.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jakavi, ruksolitynib, tabletki 20 mg we wskazaniu: czerwienica prawdziwa (ICD10: D45) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

czerwienica prawdziwa (ICD10: D45) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3530.2020.1.AB; 16.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolki 10 mg/ml, we wskazaniu: zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) – leczenie podtrzymujące w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) – leczenie podtrzymujące w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3487.2020.1.AB; 13.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

 
 

 

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synacthen (tetracosactidum) roztwór do iniekcji á 0,25 mg/ml; Synacthen Depot (tetracosactidum) roztwór do iniekcji á 1 mg/ml

Wskazanie:

padaczka lekooporna; padaczka lekooporna pod postacią zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią zespołu Lennoxa-Gastauta; zespół Kinsbourne’a – zespół opsoklonie-mioklonie; zespół Landaua Kleffnera – zespół nabytej afazji z padaczką

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3077.2020.KW; 13.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomid, kapsułki á 25 mg

Wskazanie:

szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3419.2020.AK; 09.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Reblozyl, luspatercept, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny (ICD10: D46.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

zespół mielodysplastyczny (ICD10: D46.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.4378.2020.1.AB; 10.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Firazyr, icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1, amp.-strzyk., kod EAN: 05909990740635

Wskazanie:

Leczenie ostrych, zagrażających życiu napadów dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (ang. hereditary angioedema; HAE) u młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych, chorych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.827.2020.2.KK; 06.11.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka, 10mg/ml

Wskazanie:

nowotwór złośliwy nerki w stadium uogólnienia (ICD-10: C64) – II linia leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3408.2020.1.SG; 06.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Entyvio, vedolizumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji,fiolka, 300mg

Wskazanie:

inne choroby jelit (ICD-10: K63.8) – leczenie pacjenta pediatrycznego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3388.2020.1.SG; 05.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde 140 mg we wskazaniu: chłoniak Burkitta (ICD10:C83.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

chłoniak Burkitta (ICD10:C83.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3404.2020.1.AB; 06.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pentatop, natrii cromoglicas, kapsułki twarde á 100 mg;we wskazaniu:- alergia pokarmowa powikłana wstrząsami anafilaktycznymi

Wskazanie:

alergia pokarmowa powikłana wstrząsami anafilaktycznymi

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45340.3011.2020.KW; 05.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenvima, lenvatinib, kapsułki twarde á 4 mg oraz á 10 mg, we wskazaniu: rak niskozróżnicowany tarczycy (ICD10: C73), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak niskozróżnicowany tarczycy (ICD10: C73) , w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3327.2020.1.SG; 04.11.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zejula, niraparibum, kapsułki twarde, 100 mg, 56, kaps., kod EAN: 05909991425487, Zejula, niraparibum, kapsułki twarde, 100 mg, 84, kaps., kod EAN: 05909991425494, W ramach programu lekowego „LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10 C56, C57, C48)”

Wskazanie:

W ramach programu lekowego „LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ (ICD-10 C56, C57, C48)”

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4500.293.2020.16.MO; PLR.4500.292.2020.14.MO; 03.11.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

„Program badań przesiewowych noworodków w Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2019-2022”, który uwzględnia zmianę dotyczącą rozszerzenia panelu badań przesiewowych o badanie w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), w celu jego zaopiniowania przez Agencję

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 4. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPR.4010.15.2020.ESW; 28.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu polityki zdrowotnej

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka, 25 mg/ml we wskazaniu: rak miedniczki nerkowej (ICD-10: C65) – stan po wcześniejszym zastosowaniu chemioterapii zawierającej pochodne platyny, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak miedniczki nerkowej (ICD-10: C65) – stan po wcześniejszym zastosowaniu chemioterapii zawierającej pochodne platyny, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3255.2020.1.SG; 29.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

Raport Agencji:

pdfOT.422.138.2020
(Dodano: 18.11.2020 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xospata, Gilteritynib, tabletki a 40 mg

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (wysokie ryzyko cytogenetyczno-molekularne, FLT3 ) (ICD10: C92.0) – leczenie pomostowe do allotransplantacji w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2967.2020.1.AK; 29.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sporządzenie wyceny świadczenia polegającego na wykonaniu testów testami antygenowymi pacjentom objawowym z podejrzeniem zakażenia SARS-Cov-2

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

$ezdSprawaZnak.MD; 19.10.2020

Zlecenie dotyczy:

sporządzenie wyceny świadczenia polegającego na wykonaniu testów testami antygenowymi pacjentom objawowym z podejrzeniem zakażenia SARS-Cov-2

hr

Raport Agencji:

pdfWT.541.11.2020 (wersja 2.)
(Dodano: 02.11.2020 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Propozycja modelu szacowania kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego

Wskazanie: brak

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

DL.532.1.2020.DJK; 29.10.2020

Zlecenie dotyczy:

Opracowania propozycji modelu szacowania kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego, uwzględniającego możliwość zmiany wartości m.in. takich zmiennych jak:
1) liczba łóżek, w tym liczba łóżek intensywnej terapii;
2) liczba lekarzy, w tym anestezjologów, pielęgniarek, ratowników, opiekunów med., pozostałego personelu;
3) stawki wynagrodzenia personelu;
4) udziału finansowania wynagrodzeń personelu przez NFZ i z innych źródeł (część personelu w całości lub cześć wynagrodzeń);
5) udziału łóżek zajętych i w gotowości.
Wyniki kosztów funkcjonowania szpitala tymczasowego powinny wskazywać:
1) koszt całkowity w przeliczeniu na osobodzień/miesiąc;
2) koszt leczenia pacjenta „zwykłego”/ „respiratorowego” w przeliczeniu na osobodzień (czyli koszt łóżka zajętego);
3) koszt gotowości, w przeliczeniu na łóżko zwykłe/respiratorowe (czyli koszt łóżka wolnego).

hr

Raport Agencji:

pdfWT.541.12.2020
(Dodano: 03.11.2020 r.)

pdf Plik Excel - Szpital tymczasowy model
(Dodano: 03.11.2020 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xospata, gilteritynib, tabletki a 40 mg

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (wysokie ryzyko cytogenetyczno-molekularne, FLT3 ) (ICD10: C92.0) – leczenie pomostowe do allotransplantacji u pacjenta, u którego występują przeciwwskazania do zastosowania chemioterapii arabinozydem cytozyny w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.2537.2020.1.AK; 29.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji á 100 mg we wskazaniu: oporny, nawrotowy chłoniak z dużych komórek B (ICD-10: C83) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

oporny, nawrotowy chłoniak z dużych komórek B (ICD-10: C83) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3139.2020.AK; 22.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 312/2020 do zlecenia 271/2020
(Dodano: 20.11.2020 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 154/2020 do zlecenia 271/2020
(Dodano: 23.11.2020 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xospata, gilteritynib, tabletki a 40 mg

Wskazanie:

ostra białaczka szpikowa (wysokie ryzyko cytogenetyczno-molekularne, FLT3 ) (ICD10: C92.0) – leczenie pomostowe do allotransplantacji w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3259.2020.1.AK; 29.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: telemedycznej kardiotokografii (KTG), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.7000.95.2020; 27.10.2020

Zlecenie dotyczy:

Przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej: telemedycznej kardiotokografii (KTG), jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ibrance, palbociclib, kapsułki twarde, 100 mg

Wskazanie:

guz komory IV Medulloblastoma typ anaplastyczny (ICD-10: C71.6) – pacjent pediatryczny, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3185.2020.1.SG; 23.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.142.2020
(Dodano: 16.11.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 307/2020 do zlecenia 268/2020
(Dodano: 20.11.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 153/2020 do zlecenia 268/2020
(Dodano: 20.11.2020 r.)

go to zlecenie

 

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka a 100 mg/ml we wskazaniu: glejak anaplastyczny mózgu (gwiaździak anaplastyczny) (ICD-10: C71), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

glejak anaplastyczny mózgu (gwiaździak anaplastyczny) (ICD-10: C71)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.3218.2020.AK; 28.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.143.2020
(Dodano: 23.11.2020 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Talicia, amoxicillinum/omeprazolum/rifabutinum, tabletki złożone á 250 mg / 10 mg / 12,5 mg

Wskazanie:

Helicobacter pylori

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.45341.2815.2020.KW; 19.10.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie