Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej oksaliplatyna w zakresie wskazania: nowotwory dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (ICD-10: C2-24)

Wskazanie:

nowotwory dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (ICD-10: C2-24)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1537.2019.PB; 27.01.2020

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 28/2020 do zlecenia 23/2020
(Dodano: 13.02.2020 r.)

go to zlecenie