Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imfinzi, durwalumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml we wskazaniu: niedrobnokomórkowy, nieoperacyjny, rak płuca PD-L1 pozytywny (ICD-10: C34) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy, nieoperacyjny, rak płuca PD-L1 pozytywny (ICD-10: C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.7405.2019.1.AB; 30.01.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfWS.422.1.2020
(Dodano: 25.02.2020 r.)

pdfErrrata do raportu WS.422.1.2020
(Dodano: 25.02.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 41/2020 do zlecenia 26/2020
(Dodano: 26.02.2020 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 18/2020 do zlecenia 26/2020
(Dodano: 27.04.2020 r.)

go to zlecenie