Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vectibix, Panitumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, ampułka á 400 mg we wskazaniu: nowotwór złośliwy jelita grubego - jelito ślepe (ICD10: C18.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nowotwór złośliwy jelita grubego - jelito ślepe (ICD10: C18.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.4530.180.2020.AK; 03.02.2020

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.9.2020
(Dodano: 28.02.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 44/2020 do zlecenia 30/2020
(Dodano: 04.03.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 19/2020 do zlecenia 30/2020
(Dodano: 04.03.2020 r.)

go to zlecenie